Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, że firma Elsacko Automatic S.C. Mariusz Kołaczek, Łukasz Sawicki z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 40 lok.IV, 30-716 Kraków, przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko. Dane te były pozyskane wyłącznie w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami w zakresie prowadzonej przez nas działalności handlowej (rozmowy telefoniczne, e-maila, kontakty bezpośrednie, udział w targach).

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest firma Elsacko Automatic S.C. Mariusz Kołaczek, Łukasz Sawicki z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 40 lok.IV, 30-716 Kraków

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@elsacko.pl lub korespondencyjnie na adres firmy,

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas produktów,

– marketingu bezpośredniego,

– finansowo – księgowych,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych,

4. Posiadają Państwo prawo żądania od Elsacko Automatic S.C. dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy Elsacko Autmatic S.C. lub wysyłając e-mail na adres: biuro@elsacko.pl

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).